Audyty śledcze

Zarząd wyprowadza majątek z firmy

Z jakim wyzwaniem/problemem przyszedł Klient?

Nasz klient powziął podejrzenia, iż zarząd spółki, której jest właścicielem, dokonywał wyprowadzania majątku ze spółki.

Jakie działania zaproponowaliśmy
i przeprowadziliśmy?

Nasze procedury doprowadziły do potwierdzenia tych przypuszczeń i ujawnienia mechanizmu tego działania – zarząd dokonywał transakcji z istniejącymi krótko spółkami-pośrednikami, w których zostawały odpowiednie marże. Nasza praca dała klientowi dowody dla następujących później postępowań sądowych.

 

Jak odzyskaliśmy dla Klienta połowę ceny zakupu spółki - oszustwo przy sprzedaży podmiotu.

Z jakim wyzwaniem/problemem przyszedł Klient?

Nasz klient został oszukany przez osoby, od których kupował przedsiębiorstwo. Oszustwo polegało na przedstawieniu mu sfałszowanych danych finansowych, zgodnie z którymi firma osiągała wyższe przychody i wyższe zyski niż w rzeczywistości.

Jakie działania zaproponowaliśmy
i przeprowadziliśmy?

Nasza praca doprowadziła do ujawnienia mechanizmu dokonywania oszustwa (generowania nieistniejących przychodów) oraz wskazała wszystkie miejsca, w których dane przedstawione naszemu klientowi były zmanipulowane. Dzięki pozyskanym przez nas dowodom oraz wsparciu w postępowaniu arbitrażowym – nasz klient odzyskał połowę z przekazanej sprzedającym ceny zakupu spółki.

Finanse klasy premium

Czujesz, że Twoja firma nabiera wiatru w żagle, chcesz przejść na wyższy poziom. Zadbaj o pewne otoczenie, powierzając finanse partnerom z GROUND FROST.
Gwarantujemy, że będzie to dobra inwestycja!

Porozmawiaj z nami