Zmień intuicję, w oparte na danych decyzje!

Modelowanie finansowe na najwyższym poziomie.

Porozmawiaj z nami

Przyszłość
w Twoich rękach

Wyzwania, z którymi się mierzysz, mają wieloletni horyzont i wiążą często z odpowiedzialnością za przyszłość organizacji. Fuzje, przejęcia, walidacje wycen, są procesami bardzo złożonymi, na których, łatwo “popłynąć”.

Poniższe przykłady brzmią znajomo?

Jak korzystnie sprzedać sieć aptek?

Planujesz sprzedaż swojej sieci aptek. Środki mają być przeznaczone na finanansowanie innej inwestycji. Jak się do tego zabrać? Jaką cenę możesz uzyskać? Co zrobić, aby cena była jak najwyższa? Jak dotrzeć do potencjalnych zainteresowanych?

Restrukturyzować czy sprzedać?

Trudności rynkowe, załamanie w branży, jedna ze spółek kolejny rok jest ostro pod kreską. Ludzie nie chcą stracić pracy, ale Ty musisz spojrzeć na to obiektywnie. Kto pomoże zaprojektować wiarygodny model i podjąć te tak trudne decyzje?

Czy zakup hotelu będzie dobrą inwestycją?

Rozważasz nową inwestycję. Myślisz o zakupie i rozbudowie hotelu pod Warszawą. Nie jesteś hotelarzem, nie znasz branży. Sprzedający chce możliwie szybko dokonać transakcji. Czy będzie ona bezpieczna i zapewni oczekiwaną stopę zwrotu?

Model finansowy a pozyskanie finansowania

W związku z decyzją o wejściu na nowy rynek musisz uruchomić kolejną, bardziej wydajną linię produkcyjną. Potrzebujesz na ten cel pozyskać zewnętrzne finansowanie. Kto przygotuje model finansowy, konieczny do obrony zasadności tej inwestycji?

Pewność zamiast przeczuć

Modelowanie i wyceny. Zarówno gdy chcesz określić wartość własnej spółki czy skalkulować potencjalne korzyści płynące z planowanej akwizycji. Decyzje powinieneś opierać na pewnych danych, pozyskanych z dobrze dobranych, sprawdzonych, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych źródeł.

Dobrze zaprojektowany, oparty na danych, model finansowy pozwoli na realną ocenę rentowności planowanej inwestycji, ułatwi pozyskanie finansowania, wreszcie pozwoli na wdrożenie skutecznych metod budżetowych.

W GF prowadzimy wyceny związane z planowanymi transakcjami nabycia lub zbycia podmiotów, jak również dla celów regulacyjnych, obsługując liczne banki i fundusze inwestycyjne.

Wybierz partnera, który faktycznie specjalizuje się w modelowaniu finansowym i wycenach, który ma na swoim koncie doświadczenie zdobyte przy wycenie setek podmiotów, systemów informatycznych, marek czy instrumentów finansowych.

Przewidzieć przyszłość?

Modelowanie i wyceny. Zarówno gdy chcesz określić wartość własnej spółki czy skalkulować potencjalne korzyści płynące z planowanej akwizycji. Decyzje powinieneś opierać na pewnych danych, pozyskanych z dobrze dobranych, sprawdzonych, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych źródeł.

Dobrze zaprojektowany, oparty na danych, model finansowy pozwoli na realną ocenę rentowności planowanej inwestycji, ułatwi pozyskanie finansowania, wreszcie pozwoli na wdrożenie skutecznych metod budżetowych.

W GF prowadzimy wyceny związane z planowanymi transakcjami nabycia lub zbycia podmiotów, jak również dla celów regulacyjnych, obsługując liczne banki i fundusze inwestycyjne.

Wybierz partnera, który faktycznie specjalizuje się w modelowaniu finansowym i wycenach, który ma na swoim koncie doświadczenie zdobyte przy wycenie setek podmiotów, systemów informatycznych, marek czy instrumentów finansowych.

Walidacja. Czyli czy ta wycena jest poprawna?

Modelowanie i wyceny. Zarówno gdy chcesz określić wartość własnej spółki czy skalkulować potencjalne korzyści płynące z planowanej akwizycji. Decyzje powinieneś opierać na pewnych danych, pozyskanych z dobrze dobranych, sprawdzonych, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych źródeł.

Dobrze zaprojektowany, oparty na danych, model finansowy pozwoli na realną ocenę rentowności planowanej inwestycji, ułatwi pozyskanie finansowania, wreszcie pozwoli na wdrożenie skutecznych metod budżetowych.

W GF prowadzimy wyceny związane z planowanymi transakcjami nabycia lub zbycia podmiotów, jak również dla celów regulacyjnych, obsługując liczne banki i fundusze inwestycyjne.

Wybierz partnera, który faktycznie specjalizuje się w modelowaniu finansowym i wycenach, który ma na swoim koncie doświadczenie zdobyte przy wycenie setek podmiotów, systemów informatycznych, marek czy instrumentów finansowych.

Twój zaufany doradca

Porozmawiaj z nami

Z naszą pomocą podejmiesz właściwą decyzję

Na Twoich barkach spoczywa ogromna odpowiedzialność, od Twoich decyzji zależy przyszłość firmy. Zaufaj nam a zyskasz spokój i pewność działania. Jak to robimy?

Identyfikacja szans

Szukasz celu ewentualnego przejęcia? Pomożemy Ci go zidentyfikować

Weryfikacja wiarygodności

Zanim przejdziesz do bardziej pogłębionej oceny potencjału, chcesz wiedzieć, że nie jest to ładnie opakowany bankrut.

Synergia w pakiecie?

Masz wizję, ale nie do końca wiesz jak fuzja, przełoży się na przyszłe przychody. Pomożemy zidentyfikować możliwości i skalkulować opłacalność.

Pamięć organizacji

Nasi klienci cenią sobie fakt, że nasz zespół od lat jest stabilny. To znacząco upraszcza bieżącą współpracę i “sięganie do historii”.

Szczerość gwarantowana

Szanujemy Twój czas, nie mówimy “na około”. Przedstawiamy rzeczywistość taką, jaka jest. Nasza rekomendacja niesie wartość i ułatwia decyzje.

Spory nam nie straszne

Jesteśmy pewni naszych wycen. Wielokrotnie udowodniliśmy, że ta pewność znalazła odzwierciedlenie w sądowych rozstrzygnięciach.

FAQ

Opracowujemy modele finansowe, przygotowujemy całościowe wyceny, przeprowadzamy walidacje dla banków i klientów biznesowych. Poniżej znajdziesz kilka najczęściej zadawanych przez naszych Klientów pytań wraz z naszymi odpowiedziami. Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące pytanie.
Nie czekaj, skontaktuj się z nami. Pomożemy

Nie jestem finansistą. Czy będę w stanie samodzielnie dokonywać zmian założeń w modelu?

Bardzo wielu naszych klientów nie jest zawodowymi finansistami, często ich znajomość w tym zakresie ogranicza się do analizy przygotowywanych przez księgowość sprawozdań. Pracując z nami nie musisz znać finansów. Efektem naszej pracy będzie szeroko sparametryzowany plik, pozwalający na przeprowadzanie dowolnych symulacji. Plik dzięki odpowiednim zabezpieczeniom będzie odporny na ewentualne “uszkodzenia” formuł czy źródeł danych. Odpowiednio przygotowane opisy poszczególnych sekcji przygotowanego tak kokpitu zapewnią intuicjność i wygodę użytkowania.

Jakiego rodzaju wyceny przeprowadzacie?

Nasi Klienci zlecają nam wyceny całych przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw (np. zakładów produkcyjnych), wartości niematerialnych (np. wyceny wartości marki), systemów informatycznych, instrumentów finansowych, pożyczek czy płatności w formie akcji.

Skąd bierzecie dane niezbędne do wykonania wyceny?

Oprócz danych wewnętrznych, pozyskiwanych w ramach organizacji Klienta, sięgamy po dostępne na rynku dane zewnętrzne. Korzystamy z dostępu do terminali i serwisów oferujących aktualne dane rynkowe, niezbędne do wykonania wiarygodnych wycen. Na co dzień pracujemy na tych samych źródłach (np. Bloomberg) co największe, globalne firmy doradcze. Wiemy jak skutecznie odfiltrować faktycznie potrzebne i wartościowe dane. Większość naszego zespołu wiele lat pracowała w wymienionych wyżej organizacjach.

Czy wykonujecie wycen dla celów regulacyjnych?

Oczywiście. Przeprowadzamy co kwartalne wyceny dla funduszy inwestycyjnych, wyceny w związku z badaniem utraty wartości, wyceny w procesach restrukturyzacji grup kapietałowych .

Z jakiej metody wyceny korzystacie?

Wyceny zawsze wykonywane są za pomocą kilku wybranych metod. Takie podejście, znacząco podnosi ich obiektywność i powoduje, że stają się trudne do podważenia. W naszej praktyce korzystamy z takich metod jak: metoda kosztowa, metoda skorygowanych aktywów netto, metoda porównawcza oraz metoda dochodową (model NPV, APV czy opcje rzeczywiste). O tym, które z metod wybrać decydujemy po wstępnym zapoznaniu się z z charakterystyką wycenianego podmiotu lub składnika aktywów.

Finanse klasy premium

Czujesz, że Twoja firma nabiera wiatru w żagle, chcesz przejść na wyższy poziom. Zadbaj o pewne otoczenie, powierzając finanse partnerom z GROUND FROST.
Gwarantujemy, że będzie to dobra inwestycja!

Porozmawiaj z nami

Przykładowe, zrealizowane projekty.

Z podobnymi, aczkolwiek różnymi wyzwaniami mierzymy się każdego dnia od lat. Ta różnorodność oparta o powtarzalne fundamenty, cieszy i inspiruje do stałego rozwoju.Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Modelowanie finansowe

Więcej

Outsourcing księgowości i kadr

Więcej

Audyty śledcze

Więcej

MSSF — Międzynarodowe standardy rachunkowości

Więcej

Walidacje

Więcej

Wyceny instrumentów i podmiotów

Więcej