Polityka prywatności

Polityka Prywatności

[Administratorzy] My, czyli podmioty wchodzące w skład Grupy Ground Frost, tj. Ground Frost Sp. z o.o; Ground Frost Outsourcing Sp. z o.o. zwanymi dalej łącznie: „Grupą Ground Frost” lub „Współadministratorami”, jesteśmy administratorami Twoich danych osobowych, które zostały nam przekazane bezpośrednio przez Ciebie lub Twoich pracowników, współpracowników, kontrahentów w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą (dalej jako: „Nasza Działalność”), w tym poprzez serwis dostępny pod domeną www.groundfrost.pl (dalej jako: „Serwis”).

[Wspólne uzgodnienia między Administratorami] W ramach umowy o współadministrowanie, wspólnie
podmioty wchodzące w skład Grupy Ground Frost, uzgodniły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Tobie wykonywania przysługujących Ci praw. Możesz zwrócić się do każdego z podmiotów wchodzących w skład Grupy Ground Frost o wykonanie przysługujących Ci praw, a żądanie zostanie zrealizowane przez podmiot, do którego się zwróciłeś lub podmiot, któremu realizację żądania przekażemy.

[Punkt kontaktowy] Postanowiliśmy ustanowić wspólny punkt kontaktowy, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem email: rodo@groundfrost.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 95, 02-777 Warszawa.

[Przetwarzanie danych osobowych] Przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane w Serwisie za
pośrednictwem formularza kontaktowego oraz w trakcie prowadzenia korespondencji elektronicznej w związku z Naszą Działalnością w celu:

prowadzenia z Tobą komunikacji tradycyjnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych
komunikatorów, w związku z realizacją umowy lub dążenia do jej zawarcia lub również do
realizacji prawnie uzasadnionego interesu zapewnienia ciągłości prowadzenia bieżącej działalności
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),

 • doprowadzenia do zawarcia lub wykonywania umowy, którą chcemy zawrzeć lub zawarliśmy z Tobą
  w związku z Naszą Działalnością (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu przesyłania Ci marketingowych informacji handlowych lub partnerów uczestniczących w
  świadczeniu usług związanych z Naszą Działalnością w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Stosujemy politykę zrównoważonego marketingu w oparciu o analizę uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją
  naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji
  naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

[Jak długo planujemy przechowywać Twoje dane] Podanie danych jest dobrowolne, ale bez nich nie możemy świadczyć ci usług lub udzielać odpowiedzi na zadane pytania. Twoje dane osobowe przetwarzane w roku kalendarzowym dla potrzeb świadczenia przez nas usług planujemy przechowywać nie dużej niż przez 6 lat od końca takiego roku kalendarzowego (5 lat na przedawnienie plus 1 rok na zapas na wszelki wypadek taki jak niedoręczona korespondencja).Twoje dane przetwarzane w celu przesyłania Ci marketingowych informacji handlowych będziemy przechowywać aż do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

[Twoje Prawa] Przysługują Ci następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
sprostowania swoich danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu względem przetwarzania danych, przenoszenia danych. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami mailowo pod adresem e-mail rodo@groundfrost.pl lub pisemnie na adres: Ground Frost Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 95, 02-777 Warszawa. Jeśli masz wątpliwości odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[Odbiorcy danych] Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Ground Frost w wewnętrznych celach administracyjnych grupy przedsiębiorstw, organom działającym na podstawie przepisów prawa, naszym podwykonawcom (np. firma IT, księgowi, agencja marketingowa), oraz naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy w związku z prowadzeniem Naszej Działalności.

[Bezpieczeństwo] W Serwisie wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych, w tym system IT Serwisu spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych.

[Pliki Cookies] Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.

Jako użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla
określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Serwisu. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się w Serwisie.