Walidacje

Walidacje dla banków depozytariuszy

Z jakim wyzwaniem/problemem przyszedł Klient?

Dla banków depozytariuszy, które są odbiorcami szeregu modeli wycen, przyjmują odpowiedzialność za ich prawidłowość, dokonujemy walidacji tych modeli.

Jakie działania zaproponowaliśmy
i przeprowadziliśmy?

Weryfikujemy poprawność przyjętej metodyki, przyjętych parametrów oraz prawidłowość danych rynkowych w tych modelach. W przypadku modeli wycen spółek – dokonujemy również sprawdzenia modeli w arkuszach excel, aby wyeliminować możliwość błędów kalkulacyjnych. W przypadku wycen instrumentów dłużnych i pochodnych niejednokrotnie dokonujemy rekalkulacji w celu określenia wartości zgodnej z naszymi metodykami i parametrami.

Walidacja zewnętrznej wyceny dla funduszu inwestycyjnego

Z jakim wyzwaniem/problemem przyszedł Klient?

Nasz klient – fundusz inwestycyjny planował zaangażowanie się w projekt infrastrukturalny, współfinansowany przez lokalny samorząd.

Jakie działania zaproponowaliśmy
i przeprowadziliśmy?

Dla projektu stworzony został przez zewnętrznego doradcę model finansowy, wskazujący przepływy finansowe związane z projektem. Aby zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa, fundusz zatrudnił nas do weryfikacji tego modelu finansowego, a przede wszystkim – zgodności jego parametrów z zawartymi z samorządem umowami oraz prawidłowości generowanych przez niego wartości rentowności projektu.

Walidacja wewnętrzna na potrzeby właściciela - fairness opinion

Z jakim wyzwaniem/problemem przyszedł Klient?

Klient potrzebował zwalidować poprawność przygotowanej przez zarząd swojej spółki — ceny odkupu akcji w wezwaniu.

Jakie działania zaproponowaliśmy
i przeprowadziliśmy?

Dla naszego klienta przygotowaliśmy opinię w zakresie odpowiedniości zaproponowanej przez zarząd ceny odkupu akcji w wezwaniu. Opinia ta bazowała na ocenie przyjętych przez zarząd klienta założeń w określeniu ceny, przyłożeniu ich do zbudowanego modelu finansowego bazującego na danych rynkowych i weryfikacji, czy wycena modelowa odpowiada zaproponowanej przez zarząd cenie.

 

Finanse klasy premium

Czujesz, że Twoja firma nabiera wiatru w żagle, chcesz przejść na wyższy poziom. Zadbaj o pewne otoczenie, powierzając finanse partnerom z GROUND FROST.
Gwarantujemy, że będzie to dobra inwestycja!

Porozmawiaj z nami