Modelowanie finansowe

Firma leasingowa — model wyliczania odpisów na należności nieściągalne.

Z jakim wyzwaniem/problemem przyszedł Klient?

Nasz klient — firma leasingowa zgłosiła się do nas z prośbą o stworzenie modelu wyliczania odpisów na należności nieściągalne, zgodny z modelem szkód oczekiwanych, wymaganym przez Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 9

Jakie działania zaproponowaliśmy
i przeprowadziliśmy?

Przygotowaliśmy model, który importował dane dotyczące aktywnych umów klientów, wyliczał współczynniki PD, LGD i EAD, a następnie aplikował je zgodnie z klasyfikacją umów do odpowiednich koszyków.

 

Jak odzyskaliśmy dla Klienta połowę ceny zakupu spółki - oszustwo przy sprzedaży podmiotu.

Z jakim wyzwaniem/problemem przyszedł Klient?

Klient zgłosił się do nas z prośbą o przygotowanie testów na utratę wartości.

Jakie działania zaproponowaliśmy
i przeprowadziliśmy?

Zidentyfikowaliśmy odpowiednie ośrodki wypracowujące środki pieniężne, a następnie stworzyliśmy modele finansowe zgodnie z MSR 36 w celu oszacowania przyszłych przepływów pieniężnych z tych ośrodków. Przygotowaliśmy wzory odpowiednich not do umieszczenia w sprawozdaniu finansowym klienta.

 

 

Finanse klasy premium

Czujesz, że Twoja firma nabiera wiatru w żagle, chcesz przejść na wyższy poziom. Zadbaj o pewne otoczenie, powierzając finanse partnerom z GROUND FROST.
Gwarantujemy, że będzie to dobra inwestycja!

Porozmawiaj z nami