Outsourcing księgowości i kadr

Doradztwo w zakresie rachunkowości zgodnej z MSSF

Z jakim wyzwaniem/problemem przyszedł Klient?

Klienci zgłaszają sie do nas w celu uzyskiwania sprawdzonych opinii dotyczących różnego rodzaju wątpliwości związanych ze stosowaniem MSSF

Jakie działania zaproponowaliśmy
i przeprowadziliśmy?

Doradztwo polega na udzielaniu odpowiedzi (ustnych konsultacji, odpowiedzi mailowych lub formalnych opinii) w uzgodnionych terminach na pytania klientów związanych z praktycznymi aspektami raportowania zgodnie z MSSF (konsolidacje, testy na utratę wartości, leasing, instrumenty finansowe).

Prowadzenie ksiąg i płac dla międzynarodowej grupy 60 spółek

Z jakim wyzwaniem/problemem przyszedł Klient?

Nasz klient — międzynarodowa grupa kapitałowa z branży energii odnawialnej, posiadająca 60 spółek, poszukiwała partnera, który poprowadzi dla nich księgowość, płace i przekształcenia danych na MSSF.

Jakie działania zaproponowaliśmy
i przeprowadziliśmy?

W ramach naszych prac – prowadzimy dla nich księgowość, obsługujemy płace, ale również dokonujemy przekształcenia ich danych na MSSF i przygotowujemy pakiety grupowe, które podlegają konsolidacji na wyższych poziomach grupy. Tylko nasze pakiety przechodzą grupowe procesy weryfikacyjne bez uwag.

Księgowość spółek notowanych na GPW

Z jakim wyzwaniem/problemem przyszedł Klient?

W ciągu ostatnich kilku lat zgłosiło się do nas kilka spółek notowanych na GPW z prośbą o kompleksowe zarządzanie procesami rachunkowymi.

Jakie działania zaproponowaliśmy
i przeprowadziliśmy?

Prowadzimy dla nich księgi, przygotowujemy jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz raporty giełdowe. Prowadzimy księgowość i raportujemy na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie zgodnie z MSSF.

Finanse klasy premium

Czujesz, że Twoja firma nabiera wiatru w żagle, chcesz przejść na wyższy poziom. Zadbaj o pewne otoczenie, powierzając finanse partnerom z GROUND FROST.
Gwarantujemy, że będzie to dobra inwestycja!

Porozmawiaj z nami