Nasi klienci

Wyceny


Wyceny to jedna z naszych kluczowych kompetencji. Wspieramy naszych klientów w przygotowaniu wycen zarówno na potrzeby sprawozdawczości finansowej, jak i na potrzeby wsparcia decyzji biznesowych, np. przy transakcjach przejęć bądź podziałów firm. W szczególności specjalizujemy się w wycenie wartości niematerialnych i prawnych, takich jak znaki towarowe i marki, bazy klientów, bazy danych. Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

  • Wyceny firm i zorganizowanych części przedsiębiorstwa;
  • Wyceny wartości niematerialnych i prawnych;
  • Wyceny instrumentów finansowych;
  • Ocenę finansową projektów inwestycyjnych;
  • Wycenę akcji i udziałów w firmach nienotowanych na giełdzie;
  • Ocenę efektów restrukturyzacji.

Nasze wyceny są zawsze w pełni udokumentowane i prezentują wszystkie założenia przyjęte w trakcie wyceny. Założenia są zawsze potwierdzane z naszymi KLIENTAMI.

Dokonując wycen korzystamy z posiadanego przez nas bieżącego dostępu do światowych serwisów finansowych, dzięki czemu klienci mają pewność, że wyceny te bazują na najświeższych danych rynkowych, podobnie jak u naszych o wiele droższych konkurentów.

Często jesteśmy również zatrudniani do ocenienia wycen sporządzonych przez inne podmioty, w celu przedstawienia argumentów w przypadku sporu o wartość wyceny.