Nasi klienci

Konsolidacje


Wraz ze wzrostem złożoności spółek konsolidacja finansowa staje się coraz bardziej skomplikowanym i pracochłonnym wyzwaniem. Co więcej – często pochłania ono zasoby firmy niewspółmierne do innych działań firmy ze względu na poziom specjalistycznej wiedzy wymagany w tym procesie.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam zidentyfikować najczęstsze problemy, z którymi borykają się organizacje zobowiązane do przygotowania sprawozdań skonsolidowanych i wspomóc je lub wyręczyć w procesie konsolidacji.

Jesteśmy w stanie rozwiązać te problemy oferując następujące usługi:

  • Ustalenie obowiązku i metody konsolidacji;
  • Przygotowanie grupowej polityki rachunkowości;
  • Projektowanie procedur uzgadniania transakcji w grupach kapitałowych;
  • Przygotowywanie i weryfikacja arkuszy konsolidacyjnych;
  • Przeprowadzanie konsolidacji według polskich zasad rachunkowości, MSFF/MSR lub US GAAP;
  • Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.