Aktualności


15-03-2017

Puls Biznesu

"Wojciech Kryński - jeden z założycieli Ground Frost wypowiada się na temat zależności pomiędzy rozpoznawalnością marki a zyskiem. Cały tekst można znaleźć w Pulsie Biznesu nr 44/str.13 z dnia 03.03.2017 r.
15-03-2017

Gazeta Finansowa

"Wojciech Kryński - jeden z założycieli Ground Frost wypowiada się na temat wartości marki". Cały tekst można znaleźć w Gazecie Finansowej nr 10/str.24, z dnia 03.03.2017 r.
30-09-2015

Sprawozdanie z przejrzystości działania 2014_2015

Sprawozdanie z przejrzystości działania.

zobacz załącznik