Nasi klienci

Ważniejsze od robienia wszystkiego tak jak trzeba, jest robienie tego co trzeba.


Ground Frost to grupa firm dostarczająca wysoko wyspecjalizowanych usług z zakresu rachunkowości, finansów oraz doradztwa biznesowego. Na problemy naszych klientów patrzymy oczami przedsiębiorcy, a nie audytora czy też księgowego.

O firmie


Ground Frost to grupa firm dostarczająca wysoko wyspecjalizowanych usług z zakresu rachunkowości, finansów oraz doradztwa biznesowego. Tworzą ją osoby z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, wyniesionym zarówno z firm tzw. Wielkiej Czwórki, jak i szeroko rozumianego biznesu. To co nas wyróżnia to właśnie rodzaj doświadczenia – nie jest to wyłącznie doświadczenie doradcze – ale również doświadczenie biznesowe. Na problemy naszych klientów patrzymy oczami przedsiębiorcy – a nie – wyłącznie audytora czy też księgowego.

Partnerstwo

Realizując usługi doradcze stajemy się partnerami dla naszych KLIENTÓW, uzyskujemy zrozumienie ich celów biznesowych, aby potem tworzyć rozwiązania wspierające realizację tych celów.

Praktyka

Prowadzimy nasze projekty do końca – jeżeli podejmujemy się stworzenia rozwiązania, to również staramy się doprowadzić do jego wdrożenia i zapewniamy, że działa ono w praktyce.

Komunikacja

Jesteśmy dla naszych KLIENTÓW zawsze dostępni, gdyż wiemy jak ważna jest możliwość skomunikowania się z kimś, kogo wybrało się na swojego doradcę.

Grupę Ground Frost firm tworzą:

Ground Frost Sp. z o.o.

Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o.

Zespół


Wojciech Kryński

jeden z założycieli i wspólnik Ground Frost

Wojciech Kryński posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania międzynarodowych i amerykańskich zasad rachunkowości. Z rachunkowością międzynarodową związany jest od 1998 roku. Prowadził liczne projekty w Polsce, Ukrainie, Chorwacji, Grecji, Rumunii, Ghanie i Nigerii.

W przeszłości pracował w międzynarodowej firmie audytorskiej, w działach finansowych międzynarodowych firm, a także kierował polskim oddziałem firmy szkoleniowej.

W Ground Frost kieruje doradztwem księgowym w zakresie MSSF i US GAAP, modelowaniem finansowym oraz relacjami z kluczowymi klientami. Jest odpowiedzialny za kształtowanie polityk rachunkowości spółek giełdowych, bierze udział w tworzeniu umów posiadających później odzwierciedlenie w księgowości. Wojciech uczestniczy również w transakcjach przejęć i połączeń jednostek, w których kieruje wycenami, procesami badań przedinwestycyjnych oraz przygotowywaniem umów sprzedaży akcji (SPA).

Jest stałym doradcą takich firm giełdowych jak: Bioton SA, Trakcja PRKiI SA, Integer.pl SA, Duon SA.

Był kierownikiem projektów dla takich firm jak: Krajowa Spółka Cukrowa SA, Idea Bank SA, Narodowy Bank Polski, Trakcja PRKiI SA, Integer.pl, Duon, Petrom, Bioton, Kolporter, Morpol ASA, WNS, Tate & Lyle, Inteligo, Allenort, Ericpol, Copernicus, Arteria SA, Easypack i inne.

Wojciech Kryński jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Finanse i Bankowość, a także podyplomowych studiów w zakresie Rachunkowości i Zarządzania Finansowego (UŁ), Wycen nieruchomości (WSM) oraz studiów ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Jacek Szwarc

jeden z założycieli i wspólnik Ground Frost

Jacek Szwarc posiada bogate doświadczenie oraz interdyscyplinarne kompetencje w zakresie reorganizacji oraz optymalizacji procesów księgowych i finansowych w dużych organizacjach sektora prywatnego oraz publicznego. W czasie swojej kariery prowadził wiele projektów dla dużych i średnich przedsiębiorstw i instytucji, dla których projektował i wdrażał nowoczesne rozwiązania organizacyjne, w tym centra usług wspólnych, programy wdrożenia zarządzania procesowego, inicjatywy redukcji kosztów działania. Jest aktywnym orędownikiem wdrażania nowoczesnych systemów organizacji w sektorze publicznym.

W przeszłości pracował w międzynarodowych firmach doradczych, zajmując się audytem sprawozdań finansowych, a potem doradztwem biznesowo – organizacyjnym.

W Ground Frost odpowiada za doradztwo biznesowe i organizacyjne oraz outsourcing usług księgowych i kadrowo – płacowych oraz relacje z kluczowymi klientami firmy. Bierze także bezpośredni udział w kreowaniu rozwiązań na rzecz klientów, uczestniczy w transakcjach przejęć i połączeń, a także wspiera rozwój nowych usług.

Był kierownikiem projektów dla takich firm jak: Krajowa Spółka Cukrowa SA, Ministerstwo Rolnictwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Telewizja Polska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, PKN Orlen SA, Zakłady Azotowe Puławy SA, Orbis SA, Totalizator Sportowy SA, PKP Cargo SA, Miasto Stołeczne Warszawa, PZU SA i inne.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie zdobył tytuł magistra na specjalności Handel Zagraniczny oraz studiów podyplomowych w Szkole Finansów Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie Finansów Firmy. Jest także certyfikowanym menedżerem w zakresie zarządzania projektami, posiadając certyfikat PMI (Project Management Institute).

Marcin Grzywacz

jeden z założycieli i wspólnik Ground Frost

Marcin Grzywacz jest osobą odpowiedzialną za zarządzanie i rozwój usług audytorskich i atestacyjnych, prowadzonych w ramach praktyki biegłych rewidentów Ground Frost. Biegły rewident wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 11769.

Marcin posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) dużych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, a także sektora „non profit”.

Wykładowca na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów oraz na szkoleniach z zakresu rachunkowości lub jej wybranych obszarów dla takich podmiotów jak ING Lease, PGNIG S.A., Instytut Rachunkowości i Podatków, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), BZ WBK-Aviva TUO TUnŻ.

W przeszłości Marcin był audytorem w międzynarodowych firmach audytorskich, a także członkiem Zarządu wiodącej polskiej praktyki biegłych rewidentów, odpowiedzialnym za rozwój i strategię działania.

Usługi


Wyceny

Konsolidacje

Analiza danych
(Big Data)

Audyty śledcze i podziały majątku

Audyt

Aktualności


Kariera


Młodszy Konsultant do spraw Wycen i Modelowania Finansowego

Zakres obowiązków

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należeć pozyskiwanie i analiza informacji dotyczących różnych rynków i przedsiębiorstw, dla których budowane są modele finansowe, opracowywanie wybranych elementów ofert, raportów lub prezentacji, pomoc w przygotowywaniu wycen i modeli finansowych.

Profil Kandydata

Poszukujemy studentów ostatnich lat studiów magisterskich oraz absolwentów studiów z zakresu ekonomii lub matematyki posiadających:

 • dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie potwierdzoną certyfikatami,
 • bardzo dobre zdolności analityczne, szczególnie w zakresie dużej liczby danych,
 • bardzo dobrą znajomość programu Excel,
 • wiedzę teoretyczną na temat metod wyceny przedsiębiorstw i zainteresowania w tym zakresie,
 • umiejętność analizy danych finansowych firm oraz danych z rynków finansowych w celu pozyskania współczynników niezbędnych do wycen,
 • bardzo dobrą wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów,
 • umiejętność budowania relacji oraz współpracy w zespole,
 • motywację do pracy,

Oferujemy

 • możliwość ścisłej współpracy z osobami doświadczonymi przy budowaniu modeli finansowych dla firm polskich i zagranicznych,
 • możliwość budowania wiedzy i doświadczenia w zakresie doradztwa finansowego i rachunkowego,
 • różnorodność zadań i pracy projektowej,
 • naukę od najlepszych specjalistów,
 • atrakcyjne, motywujące warunki wynagrodzenia,

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@groundfrost.pl

Swoje kandydatury prosimy zgłaszać na adres rekrutacja@groundfrost.pl. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)."

Kontakt


Ground Frost Sp. z.o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 95
02-777 Warszawa
tel. +48 22 649 98 70
fax. +48 22 649 12 96
kontakt@groundfrost.pl

Grundfrost Euroin Audyt Sp. z.o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 95
02-777 Warszawa
tel. +48 22 649 98 70
fax. +48 22 649 12 96
audyt@groundfrost.pl